Studijní stáž Dánsko 2016

Ve dnech 25. až 30.9. 2016 se 6 žáků 4. ročníku oboru Veterinářství a 2 pedagogové naší školy zúčastnili studijní stáže v partnerské škole v dánském Hongu. Tento projekt navazuje na spolupráci z předchozích let, kdy žáci a učitelé zemědělské školy v Hongu několikrát navštívili naši školu na krátkou návštěvu během svého pobytu v České republice. V loňském roce navštívila dánskou školu také naše učitelka AJ a strávila zde týdenní pobyt tzv. „ shadowingem“ v rámci projektu Výzva 56.
Stáž byla zaměřen na získávání poznatků o dánském zemědělství, chovu prasat, na praktický výcvik v dojírně krav a na rozvoj jazykových dovedností. Během svého pobytu si žáci prohlédli celý areál místní zemědělské školy, školní prasečí farmu zaměřenou na odchov prasat, školní statek se spoustou zvířat a školní dílny. Ve všech těchto objektech měli naši žáci možnost se zapojit do odborného výcviku. Jedno odpoledne žáci strávili v dojírně dojením krav u místního farmáře, a tak měli možnost porovnat své zkušenosti získané při praxích v ČR během svého studia. Učitelka chovu prasat s nimi také měla teoretickou výuku o chovu prasat. Celý průběh všech aktivit byl veden v anglickém jazyce, takže žáci měli možnost si ověřit své jazykové schopnosti a osvojit si novou slovní zásobu zaměřenou především na chov prasat a dojení krav. Kromě toho se několikrát zúčastnili hodin angličtiny, které měli společně s dánskými studenty. Tímto způsobem měli příležitost se s nimi lépe seznámit. V rámci pobytu žáci absolvovali i výlet do Kodaně, kde mohli navštívit jedinečný podmořský svět Blue Planet, zavítali na obhlídku známé Christianie a prošli se centrem Kodaně.
Pro všechny zúčastněné měla stáž obrovský význam ať už z hlediska odborného, či sociálně-kulturního. V projektu budeme pokračovat a dánští studenti navštíví naši školu v příštím roce. Věříme, že i pro ně bude mít tento výměnný pobyt stejný přínos jako pro naše žáky, a že spolupráce se tím jen upevní.

 

Zpracovala: Ivana Vávrová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *