ODBORNÝ

VÝCVIK

Výsadba polní cesty Verneřice

V rámci odborného výcviku v době od 14. do 30. října včetně soboty, neděle a státního svátku realizovali žáci 3. ročníku oboru Zemědělec – farmář pod vedením dvou mistrů společně se sadovnickým střediskem výsadbu vzrostlých stromů – 90 lip a 70 jírovců podél budované 1,5 km dlouhé cesty ve Verneřicích. Žáci pracovali s malou zemědělskou mechanizací na odstraňování náletových dřevin a přípravě pozemku pro výsadbu. Vlastní výsadba probíhala dle projektové dokumentace. (Foto, text Brom)