PŘIJÍMACÍ

ŘÍZENÍ

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro obory 41-52-H/01 Zahradník.

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o., potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda, zanikají posledním dnem lhůty uvedené v předchozím odstavci, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Výsledky 3. kolo

Datum zveřejnění: 30. 9. 2020

č.j.: SSZaZe1129/2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro obory 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-52-H/01 Zahradník a 41-41-M/01 Agropodnikání.

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o., potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda, zanikají posledním dnem lhůty uvedené v předchozím odstavci, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Výsledky 2. kolo

Datum zveřejnění: 30. 6. 2020

č.j.: SSZaZe0831/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro obory 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 66-51-H/01 Prodavač, 41-52-H/01 Zahradník, 41-51-E/01 Zemědělské práce, 43-41-M/01 Veterinářství, 41-41-M/01 Agropodnikání a 41-44-M/01 Zahradnictví.

 

Uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

 

 

Termín ukončení odevzdání zápisového lístku pro všechny obory je stanoven na 23. 6. 2020.

Výsledky – učební obory

Datum zveřejnění: 22. 4. 2020

č.j.: SSZaZe0580/2020

Výsledky – maturitní obory

Datum zveřejnění: 15. 6. 2020

č.j.: SSZaZe0752/2020