PŘIJÍMACÍ

ŘÍZENÍ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro obory 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 66-51-H/01 Prodavač, 41-52-H/01 Zahradník a 41-51-E/01 Zemědělské práce.

 

Uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

 

Zápisový lístek mohou uchazeči odevzdávat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro daný obor. Doporučujeme uchazečům, kteří se hlásí současně na maturitní a učební obor a chtějí se kvalifikovaně rozhodnout, odevzdat zápisový lístek až po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.

 

Termín ukončení odevzdávání zápisových lístků pro všechny obory zveřejní škola na svých webových stránkách v den konání přijímacích zkoušek do maturitních oborů.

Výsledky – učební obory

Datum zveřejnění: 22. 4. 2020

č.j.: SSZaZe0580/2020