AKCE

ŠKOLY

Tradiční zahradnická a zemědělská výstava Libverda 2021

 

Těšíme se na Vás v nově opraveném areálu školy, kde proběhla kompletní rekonstrukce historické budovy s aulou

 

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín – Libverda, příspěvková organizace,
Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů Děčín,
Agrární komora Děčín,
Ministerstvo zemědělství – Agentura pro zemědělství a venkov Děčín
si dovolují pozvat zájemce z řad odborné a laické veřejnosti na tradiční zahradnickou a zemědělskou výstavu

 

Libverda 2021

 

konanou ve dnech 17. – 19. září 2021 v areálu školy v Děčíně – Libverdě

 


Ke stažení: