AKCE

ŠKOLY

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín – Libverda, příspěvková organizace,
Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů Děčín,
Agrární komora Děčín,
Ministerstvo zemědělství – Agentura pro zemědělství a venkov Děčín
si dovolují pozvat zájemce z řad odborné a laické veřejnosti na tradiční zahradnickou a zemědělskou výstavu

 

Libverda 2020

 

konanou ve dnech 18 – 20. září 2020 v areálu školy v Děčíně – Libverdě

 


Ke stažení: