Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 1. a 2. stupně

libverda Aktuálně, Vzdělávaní dospělých

Certifikovaný kurz pro získání osvědčení: Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 1. a 2. stupně podle § 86 zákona č.326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změněně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. při respektování vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří přicházejí do styku z chemickými přípravky. Povinnost mít osvědčení je od 1.1. 2013.

Termín školení je naplánován na únor 2024. V případě většího zájmu uchazečů o kurz, je možné školení uskutečnit dříve. Více informací na hlavacka@libverdadc.cz