ZAHRADNICTVÍ

41-44-M/01

Žáci se naučí množit, vysazovat a ošetřovat rostliny, realizovat sadovnické výsadby a jejich údržbu, vázat a aranžovat květiny. Budou schopni řídit zahradnický provoz. Absolventi budou disponovat kompetencemi pro vedení živnosti. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Odborné vzdělání je zaměřené na management zakládání a údržby zahrad, floristiku – vázání a aranžování květin, trávníkářství – zakládání trávníků a péči o ně, zahradnickou produkci, pěstování sbírkových rostlin.

mezera

Během studia žáci absolvují odborné exkurze do českých i německých firem a institucí, navštěvují odborné výstavy, veletrhy a semináře. V rámci praktického vyučování mají žáci mimo jiné možnost zvolit si místo a zaměření pro absolvování své individuální praxe. Žáci se podílejí na reprezentaci školy při různých společenských akcích a soutěžích. Ve volném čase se mohou realizovat v zájmových kroužcích působících při škole (včelařství, fotografování, florbal, jezdectví).

mezera

Absolvent se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Může pracovat v obchodu, ve službách, v poradenství, marketingu, a podobně, především ale v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, sadovnická a krajinářská tvorba, vazačství a aranžování květin a skladování a zpracování produktů zahradnické výroby. Absolvent se tedy konkrétně uplatní například jako technik v zahradnictví, agronom, jako podnikatel, obchodník nebo jako úředník v oblasti státní správy.

mezera