ZAHRADNÍK

41-52-H/01

m

Žáci se naučí pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty, zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, pracovat se zahradnickou mechanizací, vázat a aranžovat květiny, chovat včely a vybrané druhy hospodářských zvířat. Žáci budou v ekonomické oblasti připravování pro samostatné podnikání v oboru. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina.m

m

Během studia žáci absolvují odborné exkurze do českých i německých firem a institucí, navštěvují odborné výstavy, veletrhy a semináře. V rámci praktického vyučování mají žáci mimo jiné možnost zvolit si místo a zaměření pro absolvování své individuální praxe. Žáci se podílejí na reprezentaci školy při různých společenských akcích a soutěžích. Ve volném čase se mohou realizovat v zájmových kroužcích působících při škole (včelařství, fotografování, florbal, jezdectví).

m

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník a chovatel. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). Školní vzdělávací program je rozšířen o výuku základních dovedností v chovu hospodářských zvířat a základních prodejních dovedností.

m

ezera