E-learningové vzdělávání

Studiní podpora, formuláře a dokumenty školy

Prezentace školy

Přístup do systému

Aktuální informace - zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1.9. 2016 v 8:15 před aulou školy (žlutá budova naproti škole). V deštivém počasí pak v kmenových třídách. Rozmístění tříd bude uvedeno na seznamu ve vestibulu školy. Žádáme žáky o dochvilnost. Od 2.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu vyjma žáků 1.ročníků, kteří v pátek 2.9. absolvují komplexní seznámení se se školním řádem a budou jim vysvětlena jednotlivá ustanovení řádu v aule školy. V pondělí 5.9. a v úterý 6.9. se zúčastní adaptačního pobytu v Jiřetíně pod Jedlovou. Pro žáky 1. ročníků začíná teoretická a praktická výuka dle rozvrhu od středy 7.9.

Na zahájení školního roku (1.9.) sebou:

 • 5 Kč na omluvný list (přinést obnos přesně),
 • 150 Kč vratné zálohy na šatní skříň (přinést obnos přesně),
 • 1. ročníky 600 Kč na úhradu adaptčního pobytu,
 • finance na úhradu obědů pokud nebylo hrazeno převodem,
 • poznámkový blok a psací potřeby (zapsání informací).

Na první vyučovací den sebou:

 • školní potřeby pro psaní a rýsování, poznámkový blok, několik linkovaných a nelinkovaných sešitů A4 (více bude upřesněno vyučujícími daného předmětu),
 • přezůvky (ne obuv na cvičení, ne obuv, ve které žák chodí do školy),
 • sportovní úbor včetně vhodné obuvi (nezaměňovat s obuví, ve které žák chodí do školy) pro tělesnou výchovu,
 • plášť pro cvičení v laboratořích,
 • pro praxi a odborný výcvik kožené pracovní boty, monterky, blůzu, pracovní rukavice pro pěstitelské práce (pletí) a kožené pracovní rukavice pro hrubší práci,
 • pokud má žák nějaká doporučení z pedagogickopsychologické poradny (bude předáno výchovnému poradci, který bude žáky kontaktovat).

V prvním týdnu výuky budou žákům předány od vyčujících požadavky na učebnice, zahradnické nože a nůžky a další školní potřeby. Žáci mohou využít možnosti hromadné objednávky a nákupu realizovaném školou. V tomto případě musí žák přinést dopředu požadovanou finanční částku. Pokud žák tak neučiní, škola nebude jeho požadavek vykrývat. Termíny do kdy má žák mít předepsané potřeby je závazný. Nedodržení bude postihováno a klasifikováno dle školního řádu.

Potvrzování průkazů a vydávání potvrzení o studiu bude organizováno třídními učiteli hromadně od 2.9. 2016. Průkazky budou dopředu řádně vyplněny.

Výstava Libverda 2015

16. - 18. 9. 2016

Prodejna Azalka

Aktuality z prodejny na facebooku

   Prodejní (provozní) doba
Březen - červen,
září - říjen 
Po – Pá :  9.oo - 17.oo
So:   9.oo - 12.oo
Ne:   Zavřeno
Listopad - prosinec,
červenec a srpen
Po – Pá: 9.oo – 16.oo
So: Zavřeno
Ne: Zavřeno

Botanická zahrada

Okrasné školky

Ověřená firma

Overena_firma