Úřední deska

Povinné informace

Název školy
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace

Sídlo školy 
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny,
405 02 Děčín

Kontaktní údaje
Telefon: +420 412 524 692
Mobil:+420 734 445 730
e-mail: info@libverdadc.cz

Sekretariát
Sekretariát školy je umístěn vpravo od hlavního vchodu do budovy.
Úřední hodiny 8:00 - 14:00 hod. Hodiny pro veřejnost můžou být upraveny dle potřeb školy.

ID datové schránky: mjrztbu

IČ: 47274654

DIČ: CZ47274654

REDIZO: 600010228

IZO:047274654

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Ředitel školy:
Ing. Libor Kunte, Ph.D.

Zřizovatel školy:
Ústecký kraj

Povinně zveřejňované dokumenty a jiné

Aktuální informace