O Libverdě

Stručně z historie školy

Dnešní škola se nachází v místě bývalého libverdského dvora, který patřil rodu Thunů a byl po Podmoklech druhým největším.

Už roku 1850 zde byla zřízena rolnická škola. Vyučování ale začalo až v listopadu, Když byly hotové všechny práce na polích a zahradách. Ředitelem se stal Antonín Emanuel Komers, schopný zemědělský odborník, pověřený předtím úkolem reformovat všechny thunské velkostatky. Po něm je škola dnes pojmenována.

V roce 1900 byla škola povýšena na Královskou českou hospodářskou akademii a po převzetí státní správou v roce 1920 mohli její absolventi používat titul inženýr.

V roce 1938 se stala jedinou vysokou školou v Sudetech. Po druhé světové válce nebylo však vysoké učení na Libverdě obnoveno, byla otevřena jen jako škola učňovská. První maturitní zkoušky se konaly až v roce 1954.

V roce 1971 založili manželé Kubíčkovi, tehdejší učitelé odborných zahradnických předmětů, významnou floristickou soutěž Děčínská kotva, která je dnes mistrovstvím ČR ve floristice a je vrcholnou soutěží svého druhu u nás. Mezi vítězi najdeme mnohé libverdské pedagogy i žáky.

Škola v současnosti

Od devadesátých let jsou na Libverdě otevírány obory maturitní i učňovské. Již tradiční se pro obyvatele Děčína stala o třetím zářijovém víkendu Zemědělská výstava Libverda s bohatým programem a neustále se rozšiřujícím počtem vystavovatelů.

Současný ředitel Libor Kunte je nejdéle sloužícím ředitelem od roku 1850. Škola je postupně opravována (2002 rekonstrukce botanické zahrady, 2007 oprava vzdělávacího centra Libverdského dvora s ubytováním, 2009 rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, výměna oken a oprava fasády hlavní budovy, 2012 rekonstrukce šaten a nákup šatních skříněk, 2014 oprava domova mládeže a rekonstrukce plynové kotelny, otevření školského pracoviště veterinární ordinace CityVET, 2015 kompletní rekonstrukce stájí, 2018 oprava tzv. kovárny, oprava přízemí hlavní budovy a rekonstrukce toalet v celé škole, 2019 rekonstrukce školní prodejny Azalka včetně přilehlé budovy ovocných školek, 2021 kompletní oprava budovy tzv. auly se sálem a tělocvičnou - doposud nejnáročnější rekonstrukce, 2022 rekonstrukce topného systému v botanické zahradě).  

Kdo se chce dozvědět nejaktuálnější informace, které popisuje Výroční zpráva za daný kalendářní rok, ať klikne ZDE.

studenti na školních pozemcích
„Cílem školy nemůže být jen rozšíření vědomostí žáků, ale oživení jejich duševních sil k vlastní ušlechtilé, lidem důstojné činnosti. … Bez určitých podmínek ale nelze naplnit cíle školy. Patří k nim: způsobilý učitel, přiměřené předběžné vzdělání chovanců, účelný, náležitě skloubený obsah výuky, potřebné vybavení školy, optimální učební postupy. Další, snad nejdůležitější podmínkou je odpovídající atmosféra ve škole.“
A. E. Komers

Jsme členem

logo svaz českých květinářů a floristů
Svaz květinářů a floristů ČR
logo agrární komora
Agrární komora ČR
logo svaz školkařů
Svaz školkařů ČR
logo unie botanických zahrad
Unie botanických zahrad ČR
Image
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru

Chceš poznat současnou Libverdu?

Zjisti, proč studovat u nás