Kontakty

školy

1

ŠKOLY
VEDENÍ

2

PEDAGOGICKÝ
SBOR

3

PRAKTICKÁ
PRACOVIŠTĚ

4

OSTATNÍ
KONTAKTY

VEDENÍ ŠKOLY

Ing. Libor Kunte, Ph.D.

ředitel školy
tel.: +420 603 859 653
e-mail: reditel@libverdadc.cz

Renata Nedbalová

asistentka ředitele
tel.: 412 524 692
e-mail: nedbalova@libverdadc.cz

Ing. Jan Brom

zástupce školy
tel.: -
e-mail: brom@libverdadc.cz

Ing. Jindřich Štrobl

vedoucí učitel odborné praxe
tel.: -
e-mail: strobl@libverdadc.cz

UČITELŮ

KURZY

HODINY

AKTIVIT

PEDAGOGICKÝ SBOR

Ing. Alice Boháčová

e-mail: aliceg@email.cz

MVDr. Lucie Citová

e-mail: vicktorka@seznam.cz

Jiří Fojt

e-mail:

Ing. Olga Fojtíková

e-mail: fojtikovao@seznam.cz

Mgr. Jitka Glöcknerová

e-mail: jglocknerova@seznam.cz

Jana Hlaváčová

e-mail: janahlava65@seznam.cz

Bc. Zuzana Jarešová

e-mail: z.jaresova@seznam.cz

Ing. Jaroslav Jašek

e-mail: jasek@libverdadc.cz

Bc. Lukáš Jehlička

e-mail: l.jehlicka@seznam.cz

Mgr. Daniel Jetel

e-mail: danieljetel@seznam.cz

Mgr. Olga Klaudyová

e-mail: olga.klaudyova@seznam.cz

Ing. Barbora Kmochová

e-mail: arabek@seznam.cz

Ing. Pavlína Kunteová

e-mail: palivo5p@seznam.cz

Ing. Filip Kvasnička

e-mail: filipxkvas@seznam.cz

PaedDr. Vladimír Medek

e-mail: vladimir.medek@mms.cz

Mgr. Naděžda Pažoutová

e-mail: pazoutovan@seznam.cz

MVDr. Alena Píšlová

e-mail: alena.pislova@seznam.cz

Ing. Jan Pospíšil

e-mail: pospis.jan@email.cz

Ing. Lubomír Rajf

instruktor autoškoly
tel.: 602 521 232
e-mail: lubomir.rajf@seznam.cz

Ing. Žaneta Šebestová

e-mail: sebestova@libverdadc.cz

MVDr. Jana Šikulová

e-mail: sikulova.jana@volny.cz

Mgr. Lenka Školníková

e-mail: skolnikova@libverdadc.cz

Dana Tichá

e-mail: danat@centrum.cz

Mgr. Petra Tomková

e-mail: pet.tomkova@seznam.cz

Ing. Ivana Vaňková

výchovný poradce
e-mail: vankova@libverdadc.cz

Jan Vašíček

e-mail:

Mgr. Ivana Vávrová

metodik primární prevence
tel.: 602 493 304
e-mail: mivaco@seznam.cz

Ing. Veronika Venclová Ph.D.

e-mail: kytlice@centrum.cz

Ing. Jitka Veselá

e-mail: jitkaves@seznam.cz

Bc. Karolína Žáčková

e-mail: karol.capova@centrum.cz

PRAKTICKÁ PRACOVIŠTĚ

Pavlína Eflerová

vedoucí ovocných školek
tel.: 775 419 978
ovocneskolkylibverda@seznam.cz

Monika Faktorová

vedoucí prodejny Azalka
tel.: 775 419 979
e-mail: azalka@libverdadc.cz

Jana Hlaváčová

botanická zahrada
tel.: 412 524 692
e-mail: janahlava65@seznam.cz

Bc. Zuzana Jarešová

volnočasové aktivity
tel.: 737 758 238
e-mail: z.jaresova@seznam.cz

Ivan Veselý

vedoucí okrasných školek
tel.: 412 524 505
e-mail: zahradlibverda@volny.cz

(bude doplněno)

vedoucí sadovnického střediska
tel.:
e-mail: statek.libverda@volny.cz

OSTATNÍ

Michaela Anderlová

vedoucí vychovatelka DM
tel.: 412 524 515
anderlovalibverda@seznam.cz

Vladislava Novotná

vedoucí stravování
tel.:
e-mail:

Alena Kosinová

účetní
e-mail: kosinova@libverdadc.cz

Pavla Kosinová

mzdová účetní
e-mail: kosinovap@libverdadc.cz

Lenka Pavláková

hospodářka
tel.: 739 752 989
e-mail: pavlakova@libverdadc.cz

Pavel Pažout

instruktor autoškoly
e-mail: p.pazout@seznam.cz

Ing. Lubomír Rajf

instruktor autoškoly
tel.: 602 521 232
e-mail: lubomir.rajf@seznam.cz

Lucie Urbanová

administrátor veřejných zakázek, pokladní
e-mail: urbanova@libverdadc.cz

Petra Zachová

vychovatelka DM
tel.: 412 524 515