STUDIUM

VE ŠKOLE

Škola poskytuje střední vzdělání ve třech čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou:

 

43-41-M/01 Veterinářství

 

41-41-M/01 Agropodnikání

 

41-44-M/01 Zahradnictví

 

 

a čtyřech tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou:

 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

 

66-51-H/01 Prodavač

 

41-52-H/01 Zahradník

 

41-51-E/01 Zemědělské práce