Studijní nabídka

Škola poskytuje střední vzdělání ve třech čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou:

 

41-41 M/01 Agropodnikání

školní vzdělávací program Agropodnikání

41-44-M/01 Zahradnictví

školní vzdělávací program Management zahradnictví a rozvoje venkova

43-41-M/01 Veterinářství

školní vzdělávací program Veterinářství

 

a třech tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou:

 

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

školní vzdělávací program Farmář

66-51-H/01 Prodavač

školní vzdělávací program Obsluha a provoz zahradních center

41-52-H/01 Zahradník

školní vzdělávací program Zahradník – florista