STUDIUM

VE ŠKOLE

Škola poskytuje střední vzdělání ve třech čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou: