Předseda Senátu Parlamentu ČR pan Miloš Vystrčil na Libverdě

Libor Kunte Aktuálně

V úterý 16. ledna 2024 navštívil školu Předseda Senátu Parlamentu ČR pan Miloš Vystrčil se senátní delegací. Kromě prohlídky školy a botanické zahrady se také sešel s částí pedagogického sboru, kde se diskutovalo o obecných problémech trápících školství. Pan předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil se také sešel v aule školy se žáky, aby jim velmi příjemnou formou přiblížil fungování Senátu. Pan předseda Vystrčil žáky opravdu zaujal, čímž předvedl, že nezapomněl na své původní povolání středoškolského učitele matematiky a fyziky.