VocFlo

libverda Projekty

European mobility network for vocational training in floristy – VocFlo

Projekt ERASMUS+ KA 2 

Název projektu: European mobility network for vocational training in floristy – VocFlo

Schválený: na základě výběrového procesu

Délka trvání: 01. 09. 2015 do 01. 09. 2018

Partneři projektu: tvoří společné konsorcium, jehož koordinátorem je:

Sächsiche Bildungsgesellschaft fur Umweltschutz und Chemieberufe Dresden

(DE)

 

Další partneři jsou:

  • Fachverband Deutscher Floristen Landesverband Sachsen, Dresden (DE)
  • Vilniaus paslaugu verslo darbuotoju profesinio rengimo centras, Vilnius (LT)
  • Szkola glowna gospodarstwa wiejsiego Varšava (PL)
  • Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda (CZ)
  • NTI – MMM Oslo (NO)
  • Stredná odborná škola Pruské (SK)
  • Stichting ROC West-Brabant (NL)

Projekt je zaměřený na zlepšení schopností zaměstnatelnosti absolventů v oblasti floristiky. V projektu se postupně budou vytvářet dokumenty v oblasti metodologie a didaktiky, čímž se zvýší úroveň vzdělávání v zapojených zemích. Zároveň budou mít studenti a učitelé zapojených zemí možnost vyměnit si zkušenosti s cílem vzniku evropské mobilní sítě prostřední odborné školy na úrovni učňovského i středoškolského studia ve floristice.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé a žáci škol partnerů projektu. Během realizace projektu jsou naplánována pracovní setkání projektových týmů, které řeší jednotlivé výstupy projektu.

Mezi nejdůležitější výstupy projektu můžeme zařadit:

– zpracování portfolia pro úroveň evropského kvalifikačního rámce 2 – 6

– metodicko-didaktické materiály pro vzdělávání v oblasti floristiky

– mobilitní příručka vzdělávání ve floristice

– založení evropské mobilitní sítě v oboru floristika

– založení informační a komunikační platformy projektu

– zpracování podkladů pro metodické workshopy

– zpracování podkladů pro žákovské odborné kempy